Het ontstaan van de kerststal

De kerstgroep heeft zijn oorsprong bij Franciscus van Assisië in Italië. Deze monnik (1181 – 1226) was helemaal vol van de verhalen rondom de geboorte van Christus. Hij trok zich het lot en de omstandigheden waarin Jezus is geboren erg aan. Franciscus vond dat zijn tijdgenoten weinig oog en begrip hadden voor de menselijke kant in het verhaal van de geboorte van Jezus. Daarom besloot hij het zichtbaar te maken. Hij hoopte dat de mensen zo een voorbeeld aan Jezus zouden nemen. In 1223 liet Franciscus midden in de bossen van Greccio in Umbrië een stal bouwen. Hij zorgde voor een ezel en een os, daarna vroeg hij een boer uit het dorp om Jozef uit te beelden. Ook vond hij een boerin die voor Maria wilde staan en hij legde een klein kindje in een voerbak. Zo maakte hij iets, dat nu een levende kerststal is.

In de Kerstnacht werd daar de Heilige Mis opgedragen. Het hele dorp kwam kijken en iedereen was diep onder de indruk. Zijn volgelingen, de Franciscanen, hebben dit gebruik verspreid over de hele wereld. Het gevolg was dat de mensen met Kerstmis het geboorteverhaal zelf op deze manier gingen uitbeelden. Eerst stonden de stallen in de paleizen en kerken. Later ook bij gewone mensen. In huiselijke kring werden beeldjes uit hout gesneden of geboetseerd van klei. Zo is de huidige kerststal ontstaan.